fisuun
svk
fasebook
Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri PiirinLogo
Etusivu Tulokset Kilpailut Linkkejä Seurat KilpailuSäännöt Piirin Säännöt

SVK:n kilpailutoimikunta on sähköpostikeskustelussaan (20.5.2020) päättänyt ja SVK:n hallitus hyväksynyt linjauksen muovikassien käytön vähentämisestä SVK:n kilpailuissa seuraavasti:
Kilpailun järjestäjä ei tästedes jaa kalojen säilytyspusseja tai -astioita kilpailijoille, vaan jokainen kilpailija vastaa itse omasta kalojen säilytysastiastaan. Näin ollen kalat punnitaan korissa ilman muovipussia. Kyseinen muutos on päätetty ottaa käyttöön vuoden 2021 alusta.

Omia muovikasseja saa siis edelleen käyttää, jos kilpailija niin haluaa. Kilpailukutsuihin tulee ainakin alkuun lisätä maininta muuttuneesta käytännöstä, jotta kilpailijat osaisivat tähän varautua.

Tällä muutoksella pyritään kalastusharrastuksemme puitteissa osaltamme vähentämään muovin käyttöä.

Kaikki piirinmestaruus kilpailut ovat yleisiä kilpailuja mutta piirinmestaruus titteliä eikä pm mitalleja jaeta kuin piirin jäsenseurojen kilpailijoille.

Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin pilkkimestaruuskilpailun säännöt

1 § Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailuun on osanotto oikeus kaikilla mutta piirinmestaruus titteliä eikä pm mitalleja jaeta kuin piirin jäsenseurojen kilpailijoille.. Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:
a) Henkilökohtaisista mestaruuksista:
- miesten sarjassa 20-64 vuotiaat miehet
- miesveteraanien sarjassa 65-74 vuotiaat miehet
- miesveteraanien sarjassa yli 75 vuotiaat miehet
- naisten sarjassa 20-64 vuotiaat naiset
- naisveteraanien sarjassa, 65-74 vuotiaat naiset
- naisveteraanien sarjassa yli 75 vuotiaat naiset
- alle 19 vuotiaiden poikien sarjassa
- alle 19 vuotiaiden tyttöjen sarjassa
- alle 15 vuotiaiden nuorten sarjassa
- alle 12vuotiaiden sarjassa
Alle 19 vuotiaiden nuorten sarjoissa kilpailevat kilpailuvuonna 19, 18, 17 ja 16 vuotta täyttävät Alle 15 vuotiaiden nuorten sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna kilpailuvuonna 15, 14 ja 13 vuotta täyttävät
Alle 12 vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta tai vähemmän täyttävät nuoret. Heillä voi olla avustaja.
Aikuisten sarjoissa kilpailuvuonna ikärajan saavuttavat kuuluvat vuoden alusta alkaen kyseiseen sarjaan.
b) Joukkuemestaruuksista Etelä-Savon Vapaaajankalastajapiiriin kuuluvien seurojen kesken

2 § Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin joukkuemestaruuksista kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:
miesten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
miesveteraanien joukkuekilpailu (3 kilpailijaa /joukkue. Voi koostua molempien veteraani sarjojen kilpailijoista.)
naisten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue, joukkue voi koostua kaikkien naisten sarjojen osanottajista)
nuorten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue) Joukkue voi koostua alle 19 ja alle 15 sarjoissa kilpailevista   nuorista.
Paras seura kiertopalkinto: lasketaan 3 miehen. 3 naisen ja 2 nuoren yhteistulos.
Joukkueiden tulee koostua ko. henkilökohtaisten sarjojen kilpailijoista eli kaikkien joukkueen jäsenten täytyy osallistua myös henkilökohtaiseen kilpailuun.
Joukkueiden osallistumismäärää ei rajoiteta. Kilpailuun nimetyn joukkueen tulee olla täysilukuinen. Kaikkien joukkueen jäsenten on henkilökohtaisesti palautettava kilpailun päätyttyä kilpailukorttinsa punnitsijoille tai kilpailun järjestäjien määräämään paikkaan (ns. O-kortit), muuten joukkuetulosta ei hyväksytä.

3 § Kilpailujoukkueet ja pelkästään henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuvat on ilmoittautumisen yhteydessä nimettävä erikseen. Mahdolliset muutokset ennakolta ilmoitettuihin joukkueisiin on tehtävä kirjallisesti kilpailukansliaan ennen kilpailun alkua järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä.

4 § Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastuksenhoitomaksua. Kilpailujen järjestäjällä on aina oltava kalavedenomistajan lupa.

5 § Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. Kilpailijat saavat siirtyä kilpailualueelle noin puoli tuntia ennen kilpailun alkua suoritetun selostus ja avajaistilaisuuden jälkeen lähtöluvan saatuaan. Varsinaisen kilpailun alkamis ja päättymishetki osoitetaan selvällä merkillä. Kilpailijoiden on lopetettava kalastaminen päättymismerkkiin, jonka jälkeen heillä on tunti aikaa siirtyä merk itylle maalialueelle. Myöhästyneiden kilpailijoiden saalista ei punnita. Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana merkityltä kilpailualueelta poistuminen on kielletty.

6 § Kilpailualue on selvästi merkittävä ja pilkkiminen tämän alueen ulkopuolella on kielletty. Varusteiden vieminen kilpailualueelle ennen kilpailua ja varusteiden jättäminen kilpailualueelle kilpailun jälkeen on kielletty. Toisen kilpailijan avustaminen kilpailutilanteessa kilpailun aikana on kielletty. Avannon teko (ellei toisin määrätä) 50 metriä lähemmäksi aurattuja tai merkittyjä jääteitä sekä virallisesti merkittyjä pyydyksiä on kielletty. Kiellon rikkoja on velvollinen, kilpailusta pois sulkemisen lisäksi, vaadittaessa maksamaan uuden tien aukaisemisen. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi toisen avantoa edes luvalla on kiellettyä. Kilpailun aikana suojaamatonta jääkairaa ei saa jättää lumelle tai jäälle makaamaan, vaan se on kairattava pilkkimisen ajaksi pystyyn.
Kilpailualueella pilkkiminen kilpailua edeltävästä maanantaista kilpailun alkamiseen saakka on kielletty. Järjestäjien toimesta kilpailualuetta on valvottava ja alueella olevat kalastuslain mukaisesti merkityt pyydykset on merkittävä. Lisäksi on suoritettava riittävä jäätiedustelu.

7 § Gps laitteen käyttö on sallittu . Myös akkukäyttöisen kairan käyttö on sallittu kaikissa veteraani sarjoissa. Akku ei saa olla kiinnitettynä koneessa lähtöalueella eikä siirtymäaikana.

8 § Kilpailussa on jokaisella kilpailijalla oltava mukanaan jäänaskalit. Jokaisella kilpailuun osallistuvalla on oltava henkilökohtainen jääkaira. Lähtö ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana kairan terän on oltava suojattuna, lopetusmerkin jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava. Kairan saa kairata pystyyn ennen aloitusmerkkiä mutta ei jäästä läpi vaan niin että kaira pysyy pystyssä.

9 § Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) onkea kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi tai useampihaarainen koukku, poisluettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väli seen siimaan Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun. Kaikki syötit ovat sallittuja, mutta syötin on oltava pilkin koukussa. Houkuttimien käyttö kuten ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty.
Avantoja ei voi eikä saa varata jättämällä sen viereen kairoja tai muita varusteita. Kairaa ei tar vitse kuitenkaan kuljettaa koko aikaa mukana vaan sen voi jättää pystyyn kairattuna ns. neutraalille alueelle.Kilpailualueella on liikuttava jalan. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntarajoitteiselle poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen.

10 § Kilpailukalaksi hyväksytään vain ahven. Muut kalat on punnituspaikalla oltava erillään punnittavista kaloista. Mikäli muita kaloja tavataan, saalista ei punnita. Mitään kaloja ei saa jättää jäälle. Lain määräämät alamittaiset kalat tulee laittaa takaisin avantoon. Saaliiksi saadut muut kalat on tuotava erilliseen järjestäjän määräämään paikkaan tai laitettava takaisin avantoon.
Järjestäjä ei ole velvollinen palauttamaan punnittuja kaloja

11 § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten tai joukkuesarjojen kohdalla sama, jaetaan mitalisija(t) ja jätetään seuraava(t) sija(t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

12 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

Heinäveden rauta ja väriheinäveden jalkine

Etelä-Savon pilkin ja onginnan piiricup kilpailut
Yleistä
Cup kilpailuissa noudatetaan Piirin PM sääntöjä soveltuvin osin. Pilkki Cup kilpailut voivat olla
ahven tai kaiken kalan kilpailuja jolloin ahvenen kerroin on 3.
Vain piirin jäsenseurojen jäsenet saavat pisteitä
Yhteistuloksiin lasketaan kuudesta piiricupin kisasta neljän parasta
Sarjat
miehet 20-64 vuotta
miesveteraanit  65 vuotta ja vanhemmat
naiset 20-64 vuotta
naisveteraanit  65 vuotta ja vanhemmat
Nuoret alle 12 vuotta
Nuoret 1315 vuotta
Nuoret 1619 vuotta

Onki cupissa vain yhdet aikuisten miesten ja naisten sarjat
Piiricup  kilpailut  ovat  yleisiä  kilpailuja  mutta  cup  pisteitä  saavat  vain  Piirin  jäsenseurojen jäsenet.

Cup yhteispisteisiin lasketaan kultakin kolme parasta pistemäärää. Pisteitä saavat 15 parasta sarjastansa.
Henkilökohtainen osanottomaksu 10-15€ nuoret 5€
alle 12 ei maksua

Pisteytys :
1. 20 pistettä
2. 18 pistettä
3. 16 pistettä
4. 14 pistettä
5. 12 pistettä
6. 10 pistettä
7. 9 pistettä
8. 8 pistettä

15. 1 pistettä

Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin mormuskointisäännöt 2019
1 § Kilpailun nimi on Mormuskoinnin Etelä-Savon Piirinmestaruus ja se on avoin kaikille kalastuksen harrastajille. Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet kilpailijat, mutta Piirinmestaruus voidaan myöntää vain Etelä-Savon Vapaa-ajankalasta japiirin jäsenseuran jäsenelle.
a) Henkilökohtaisista mestaruuksista:
Kilpailussa kilpaillaan henkilökohtaisista mestaruuksista seuraavissa sarjoissa:
– miesten sarjassa (20-59vuotiaat miehet )
– miesveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
– naisten sarjassa (20-59vuotiaat naiset)
– naisveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
– alle 19vuotiaiden sarjassa
– alle 15vuotiaiden sarjassa
– alle 12 vuotiaiden sarjassa
Nuorten alle 19 vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna19, 18, 17,16 vuotta täyttävät.
Nuorten alle 15 vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 15, 14, 13 vuotta täyttävät.
Nuorten alle 12 vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat.
Jokaisella alle 12 vuotiaalla saa olla nimetty tukihenkilö. Tukihenkilö saa antaa kairausapua ja
avustaa kalan irrottamisessa koukusta, mutta ei muuten fyysisesti osallistua pilkkimiseen.
b) Joukkuemestaruuksista:
– miesten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
– miehet yli 60v joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
– naisten ja naiset yli 60v joukkuekilpailu (2 kilpailijaa/ joukkue, saa olla molemmista naisten sarjoista)
– nuorten joukkuekilpailu (2 kilpailijaa / joukkue) nuorten sarjoissa kilpailevista

2 § Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu vain etukäteen kisan järjestäjän ilmoittamaan osoitteeseen ja määräaikaan mennessä.

3 § Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua. Kilpailujen järjestäjällä on aina oltava kalavedenomistajan lupa.

4 § Yleiset säännökset
a) Kilpailu koostuu kahdesta 2,5 tunnin osakilpailusta. Ylitsepääsemättömien vaikeuksien vallitessa kilpailu on laillinen kestettyään yli 1,5 h. Järjestäjä voi rajoittaa kilpailuaikaa mm. sääolojen vuoksi (ankara pakkanen). Rajoittamisesta on kuitenkin mainittava ennen erän alkamista.
Kilpailun järjestäjä voi keskeyttää kilpailun nopeasti heikentyneen jäätilanteen vuoksi.
b) Kukin sarja kilpailee omassa kilpailuruudussaan. Mikäli nuorten sarjojen kilpailijoita on
vähän, voidaan kaikki kilpailijat sijoittaa samaan ruutuun. Naisten ja naisveteraanien tulee
kilpailla samassa ruudussa, johtuen yhteisestä joukkuekisasta. Kilpailuruudut ovat suorakaiteen muotoisia ja niiden vähimmäiskoko riippuu kunkin sarjan kilpailijoiden määrästä. Vähim
mäispintaala kilpailijaa kohden ruudussa on 400 m2. Kilpailuruudun lyhyemmän sivun pituus
tulee olla vähintään 1/3 pitemmän sivun pituudesta. Kussakin ruudussa voidaan järjestää vain yksi osakilpailu.
c) Järjestäjän määrittämän laajemman suojaalueen ( jonka sisälle ruudut tulevat) sisäpuolella
harjoittelu (reikien kairaaminen, pilkkiminen) on kielletty seitsemän (7) kilpailua edeltävän
vuorokauden (alkaen 00:00) aikana. Myös houkuttimien ja hajusteiden kuten mäskin, ryynien,
matojen, toukkien tms. pudottaminen veteen on suojaalueella kielletty kilpailua edeltävän
harjoittelukiellon aikana. Järjestäjän tulee julkaista kisaalueen kartta hyvissä ajoin, esimerkiksi
jo kilpailukutsun yhteydessä. Kartasta tulisi olla nähtävissä laajempi suojaalue ja ruutujen
mahdollinen sijainti. Ruudut tulee merkitä jäälle vähintään 24h ennen kilpailua.
d) Kilpailujärjestäjä antaa jokaiselle kilpailijalle kaksi kilpailijan tunnusnumerolla varustettua merkkiä avantojen merkitsemiseksi. Merkkien on kooltaan oltava kilpailijoiden ja ruututuoma reiden helposti havaittavissa.
e) Kilpailija voi samanaikaisesti kalastaa vain yhdellä vavalla ja yhdellä siimalla, johon kiinnitet ty yksi yksihaaraisella koukulla varustettu mormuska. Mormuskan rungon ja koukun tulee olla kiinteästi kiinni toisissaan. Mormuskan rungon pituus ei saa olla yli 15 mm. Lisäpainojen käyttö siimassa mormuskan ylä tai alapuolella on kielletty. Kumisyötin ja muiden vastaavien synteet tisten mato ja toukkajäljitelmien käyttö on kielletty.
f ) Pohjasyötössä paikallaan pysyvän syöttäjän käyttö on kielletty, mutta erillisen syöttösuppilon käyttö on sallittu. Mikäli syöttimäärää rajoitetaan, tulee tuomarin/valvojan ne tarkistaa. Harjoittelun ja kilpailun jälkeen jäljelle jääneitä syöttejä ei saa heittää avantoon.
g) Ruudun sisäpuolelle saavat mennä ainoastaan kilpailijat ja ruututuomarit. Kilpailijat eivät saa avustaa millään tapaa toisiaan, lukuun ottamatta ensiapua. Tuomarin luvalla on mahdollista vaihtaa rikkoutunut jääkaira. Aloitusmerkin jälkeen kilpailijat eivät saa poistua ruudun ulkopuolelle.

5 § Kilpailu
a) Ennen ensimmäistä signaalia kilpailijat voivat vapaasti siirtyä ruudun ympärille.
Ensimmäinen signaali annetaan viisi minuuttia ennen kilpailun alkamista, jolloin kilpailijat saavat
siirtyä ruutuun ja varata ensimmäisen paikan merkillä. Paikan varausta tehdessä (merkin
asettaminen jäälle) kilpailijalla tulee olla molemmat jalat ruudun sisällä. Merkin heittäminen
paikan valtaamiseksi on kielletty. Kilpailijoilla tulee olla 5 metrin välimatka toisiinsa. Ensiksi
paikan varanneella kilpailijalla on etulyöntiasema. Kiistanalaisen tapauksen ratkaisee ruutu
tuomari. Jos ruututuomari ei pysty ratkaisemaan tilannetta, heitetään kolikkoa tai vedetään
pitkää tikkua. Paikan varaamisen jälkeen kilpailija saa poistaa teräsuojuksen ja kairata kairan
pystyyn jäähän.
b) Toinen signaali merkitsee kilpailun alkamista
Kilpailijat voivat vapaasti liikkua kilpailualueella ja kairata haluamansa määrän reikiä. Kilpailijat
voivat kuitenkin kairata ja kalastaa vain merkeillä varaamilla paikoillaan, eivätkä he voi tehdä
reikää tai kalastaa 5 metriä lähempänä toisen kilpailijan varaamaa paikkaa tai reikää. Paikka
katsotaan varatuksi, kun merkki on jäällä ja kairaaminen on aloitettu (terä koskettaa jäätä).
Merkin tulee sijaita 30 cm päässä varatusta reiästä ja sen tulee selkeästi oltava näkyvissä muille
kilpailijoille ja tuomareille. Kilpailija voi pyytää ruututuomaria mittaamaan etäisyyden kilpaili
joiden välillä epäselvissä tilanteissa. Mittaus suoritetaan reiän keskeltä reiän keskelle.
Kilpailijat saavat jättää pilkkitarvikkeensa vain omalle merkitylle reiälle, lukuun ottamatta pilkkikairaa, joka saa sijaita vapaasti ruudun alueella. Turvallisuussyystä kairat tulee olla kairattuna
pystyyn tai suojattuna teräsuojuksella (tylsyneen terän tapauksessa). Vapaita reikiä ei saa peit
tää kairalla. On kiellettyä kalastaa toisen merkitsemän reiän alueella. Kalastamisella tarkoiteta
an myös kairaamista ja pohjasyöttöä.
c) Kolmas signaali annetaan viisi minuuttia ennen kilpailun päättymistä.
d) Neljäs signaali merkitsee kilpailun päättymistä. Tämän signaalin jälkeen kaloja, jotka
eivät ole täysin veden yläpuolella, ei hyväksytä kilpailukaloiksi.

6 § Kilpailijaa koskevat muut määräykset
– Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.
– Kilpailija ei saa käyttää kulkuvälinettä kilpailuruudussa. Liikuntarajoitteiset voivat anoa erivapautta kilpailun tuomarineuvostolta.
– Jäänaskalien käyttöä suositellaan.
– Radiopuhelimen, kaikuluotaimen ja muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apu välineiden käyttö on kielletty.
– Akkukäyttöinen kaira on sallittu kaikissa veteraanisarjoissa sekä tuomarineuvoston luvalla
vamman tai sairauden vuoksi muissa sarjoissa. Akkukairassa ei saa turvallisuussyistä olla akku
kiinnitettynä ennen tai jälkeen kisan, eikä myöskään siirtymisvaiheessa; akun saa kytkeä kairaan vasta ruudussa.

7 § Sijoituspisteiden laskeminen
Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat. Saaliiksi saadut kalat suositellaan tapettavaksi heti. Sijoituksen osakilpailussa ratkaisee kalojen paino. Kussakin sarjassa suurimman
saaliin saanut saa yhden pisteen, toiseksi tullut kaksi pistettä jne. Saalispainojen mennessä
tasan tai kilpailijoiden jäädessä kaloitta, kilpailijat saavat jakamiensa sijojen edellyttämän pis
temäärän keskiarvon.
Esim. 1: kaksi kilpailijaa jakaa 5. sijan saavat (5+6):2 = 5,5 pistettä kumpikin.
Esim. 2: 30 kilpailijasta 4 jää kaloitta.  Kilpailijat jakavat sijat 2730. Saaden kukin (27+30):2=28,5 pistettä.
Molemmissa osakilpailuissa saadut pisteet lasketaan yhteen: vähiten pisteitä saanut kilpailija
on voittaja. Jos kahden tai useamman kilpailijan pistemäärä on sama, molempien osakilpailu
jen  yhteenlaskettu  kokonaissaalismäärä  ratkaisee  sijoituksen.  Jos  saman  pistemäärän  saaneiden kilpailijoiden molempien osakilpailuiden yhteenlaskettu saalis on yhtä suuri, voittaa
toisessa osakilpailussa enemmän saalista saanut kilpailija. Jos saalismäärät mitalisijoilla ovat
samat, jaetaan sijoitukset ja jätetään seuraava mitali jakamatta. Muilla sijoilla ratkaisee arpa.
Vain yhteen osakilpailuun osallistuva kilpailija sijoittuu tulostaulukon loppuun.
Joukkuetulosten laskennassa joukkueen jäsenten sijoituspisteet lasketaan yhteen ja sijoituk
sen ratkaisee pienin pistemäärä. Naisten joukkuekisassa joukkueet voivat muodostua sekä naisista sekä naisveteraaneista. Joukkuekisan tulosta varten naiset ja naisveteraanit tulee pisteyt
tää myös siten, että laskennassa huomioidaan kaikki samassa ruudussa kilpailleet ja tämän
perusteella määritetyistä sijoituspisteistä lasketaan joukkuetulos.

8 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

9 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan sekä kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen.
Kilpailun järjestäjä nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suo rittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaaajankalastajien Keskusjärjestön kilpailujaosto voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n työntekijälle.

10 § Henkilökohtainen osanottomaksu 15€ ja nuoret 5€ joukkuemaksu 10€, nuorilta ei joukkuemaksua. Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

HerkkuPekkavilka-team

Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin  pmonkisäännöt
1 § Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin onkimestaruus kilpailuun on osanottooikeus piirin jäsenseurojen jäsenillä . Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:
a) Henkilökohtaisista mestaruuksista
miesten sarjassa, 20-64 vuotiaat miehet
miesveteraanien sarjassa, yli 65vuotiaat miehet
naisten sarjassa, 20-64 vuotiaat naiset
naisveteraanien sarjassa, yli 65 vuotiaat naiset
alle 19vuotiaiden poikien sarjassa
alle19vuotiaiden tyttöjen sarjassa
alle 15vuotiaiden nuorten sarjassa
alle 12vuotiaiden sarjassa
Alle 19vuotiaiden nuorten sarjoissa kilpailevat kilpailuvuonna 19, 18, 17 ja 16 vuotta täyttävät
Alle 15vuotiaiden nuorten sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna kilpailuvuonna 15, 14 ja 13 vuot
ta täyttävät
Alle 12 vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta tai vähemmän täyttävät nuoret. Heillä voi olla avustaja.
Aikuisten sarjoissa kilpailuvuonna ikärajan saavuttavat kuuluvat vuoden alusta alkaen kyseiseen sarjaan.

2 § Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin joukkuemestaruuksista kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:
miesten joukkuekilpailu 3 kilpailijaa/ joukkue
miesveteraanien joukkuekilpailu (3 kilpailijaa /joukkue.
naisten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue, joukkue voi koostua kaikkien naisten sarjojen osanottajista)
nuorten joukkuekilpailu (2 kilpailijaa/ joukkue) Joukkue voi koostua alle 19 ja alle 15 sarjoissa kilpailevista nuorista.
Joukkueiden tulee koostua ko. henkilökohtaisten sarjojen kilpailijoista eli kaikkien joukkueen
jäsenten täytyy osallistua myös henkilökohtaiseen kilpailuun.
Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntarajoitteiselle poikkeusluvan käyttää avustajaa liikkumiseen.
Asiaan liittyvät lääkärintodistukset tulee toimittaa kilpailujärjestäjälle hyvissä ajoin ennen
kisaa, kuitenkin viimeistään ilmoittautumisen yhteydessä.
Kilpailuun nimettävän joukkueen tulee olla täysilukuinen. Kaikkien joukkueen jäsenten on pa
lautettava henkilökohtaisesti kilpailukorttinsa toimitsijoille kilpailun päätyttyä, muuten joukkuetulosta ei hyväksytä.

3 § Samasta joukkuemestaruudesta kilpailevat sarjat arvotaan samalle kilpailualueelle. Kilpailupaikan leveyden tulee olla vähintään viisi (5) metriä. Numeroidut kilpailupaikat arvotaan en nen kilpailun alkua. Jokainen kilpailija nostaa itse henkilökohtaisesti omaa kilpailupaikkaansa osoittavan numeron. Kilpailija voi tarvittaessa pyytää tuomarineuvostolta kirjallisen luvan an taa toisen nimetyn henkilön nostaa paikkanumero puolestaan. Arvotulla kilpailupaikalla saa onkia vain yksi (1) henkilö. Onginnan on tapahduttava vain omalta rajatulta alueelta. Tartutettu kala saa kuitenkin käydä viereisen kilpailijan alueella mutta kalan tarttuessa viereisen onkijan siimaan kala hylätään ja tulee vapauttaa. Kunkin sarjan kilpailualueelle on osanottajien käyttöön varattava vaihtopaikkoja, joita tulee olla vähintään 10 % sarjan osanottajien määrästä jaettuna tasaisesti koko kilpailualueelle. Kalastaminen kilpailualueella on kielletty 24 tunnin aikana ennen kilpailua.

4 § Kilpailuaika on neljä (4) tuntia kaikissa sarjoissa. Kilpailijat saavat siirtyä arvotuille kilpailu paikoilleen lähtöluvan saatuaan ja laittaa välineensä kuntoon. Kilpailija voi luodata kilpailupai kkansa 10 minuuttia ennen kilpailun alkua annettavan merkin jälkeen.
Kilpailijan on aloitettava kilpailu omalla paikallaan. Viidentoista (15) minuutin kuluttua kilpailun alkamisesta annettavan merkin jälkeen kilpailijalla on oikeus siirtyä vaihtopaikalle tai toisen kilpailijan hylkäämälle paikalle.
Kilpailun järjestäjä voi antaa luvan kahlaamiseen polvisyvyyteen saakka.

5 § Kilpailija ei saa käyttää muuta pyyntivälinettä kuin yhdellä (1) yksihaaraisella koukulla, pain olla ja koholla varustettua enintään 10 metrin pituista vapaonkea. Pilkin käyttö painona ja sivutapsin käyttö on kielletty. Siiman tulee olla kiinnitettynä vavan kärkiosaan. Siimassa olevien painojen määrä ei saa ylittää kohon kantavuutta. Ongittaessa on kohon oltava vedessä. Vara välineitä saa olla mukana.
Haavin käyttö ongessa kiinni olevan kalan ylösotossa on sallittu.

6 § Syötteinä voi käyttää toukkia, matoja, hyönteisiä ja muita eläinkuntaan kuuluvia syöttejä, poisluettuna kalat ja kalan palat. Luonnollisen syötin väriä tai hajua ei rajoiteta.
Taikinamassan ja keinotekoisten syöttien käyttö ja liimaaineen lisääminen syöttien joukkoon on kielletty. Koukun päällystäminen loistemaalilla on kielletty.
Syöttien heittäminen veteen ja kaikenlainen muu houkuttelu on kielletty.

7 § Kalastus aloitetaan ja lopetetaan ääni tai valomerkillä. Kilpailu voidaan keskeyttää luonnonolosuhteiden niin vaatiessa (ukkonen, myrsky) kilpailun tuomarineuvoston toimesta. Keskeytysmerkkinä on tällöin sama merkki kuin kilpailun aloituksessa. Kilpailun ollessa keskeytyksissä, on onkiminen kielletty. Viisi (5) minuuttia ennen kilpailun jatkamista annetaan toinen merkki. Kolmas merkki ilmoittaa kilpailun jatkumisesta. Kilpailu jatkuu, kunnes alkuperäinen kilpailun kestoaika on saavutettu, tai kilpailun alusta on kulunut neljä (4) tuntia.
Loppumerkin tullessa täytyy kilpailuun hyväksyttävän kalan olla kokonaisuudessaan veden pinnan yläpuolella.
Kilpailijan tulee saapua punnitukseen järjestäjän määräämässä ajassa.

8 § Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat. Saaliiksi saatu kala tulee säilyttää puhtaassa kuivassa astiassa tai pussissa, eikä mukaan saa lisätä hiekkaa, vettä tai muuta ainetta kilpailusta poissulkemisen uhalla.

9 § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten, tai joukkuesarjojen kohdalla sama jaetaan mitalisija(t) ja jätetään seuraava(t) sija(t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

10 § Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

11 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Kilpailun järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kilpailu järjestetään riittävän turvallisella alueella. Erityisesti tulee ottaa huomioon lähistöllä olevat sähkölinjat.

12 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan sekä kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto.

13 § Kilpailun tuomarineuvostoon kuuluu järjestäjien nimeämät 3 henkilöä Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaaajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuk sia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja nämä johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle konsulentille.

14 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

15 § Kaikissa Piirinmestaruus lajeissa aikuisten henkilökohtainen osanottomaksu on 15 Euroa ja nuoret 5 Euroa. Alle 12v ei maksua. Joukkuemaksu 10 eroa/joukkue. Nuoret ei maksua.

Sähköliike T koponenNorppa-majat

Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin laituripilkkisäännöt 2020
1 § Kilpailun nimi on Etelä-Savon Piirinmestaruus Laituripilkki
Laituripilkin Etelä-Savon piirinmestaruus pilkkiin on osallistumisoikeus Etelä-Savon Vapaa-ajan
piirin jäsenseurojen jäsenillä.
Kilpailuun on ilmoittauduttava ennakkoon järjestäjien antamaan määräaikaan mennessä.
a) Henkilökohtaiset mestaruudet
– miesten sarjassa (20-59vuotiaat miehet)
– miesveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
– naisten sarjassa (20-59vuotiaat naiset)
– naisveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
– alle 19vuotiaiden sarjassa
– alle 15vuotiaiden sarjassa
– alle 12 vuotiaiden sarjassa
b) joukkuekilpailu kolme(3) henkisin joukkuein eli kolme parasta tulosta seurasta sarjasta riippumatta
b) joukkuekilpailu kolme(3) henkisin joukkuein sarjasta riippumatta. Joukkueitten lukumäärää ei rajoiteta.

Jokaisella alle 12vuotiaalla saa olla nimetty tukihenkilö, joka voi avustaa välinerikoissa. mutta ei saa muuten osallistua fyysisesti pilkkimiseen, syötittämiseen, kalan irrotukseen tai kalan ylösottoon.

2 § Kilpailu koostuu kahdesta 2 tunnin pituisesta erästä. Paikat arvotaan etukäteen ja kokonais saalis punnitaan kilpailun loputtua. Erien välillä on 20 min. tauko. Kilpailija saa siirtyä arvotulle paikalleen aikaisintaan 10 min. ennen erän alkua.

3 § Kilpailussa on järjestäjän ilmoittama määrä vaihtopaikkoja joille saa siirtyä 15 min erän alkamisen jälkeen.

4 § Pilkkivavan pituus saa olla enintään 100 cm. Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) pilkkiä kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat vieheet, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi tai useampihaarainen koukku, poisluettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan. Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijata koukun yläpuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun. (Syötteinä voi käyttää toukkia, matoja, hyönteisiä ja muita eläinkuntaan kuuluvia syöttejä, poisluettuna kalat ja kalanpalat. Kalan silmä on sallittu syötti. Luonnollisen syötin väriä tai hajua ei rajoiteta. Taikinamassan, keinotekoisten syöttien käyttö sekä liimaaineen tai taikinamassan lisääminen syöttien joukkoon on kielletty)
Syötteinä voi käyttää toukkia, matoja, hyönteisiä ja muita eläinkuntaan kuuluvia syöttejä, poisluettuna kalat ja kalanpalat. Kalan silmä on sallittu syötti. Liimalla rakennettu värikoukku ja eri materiaaleista valmistettu jigi ja keinotoukka ovat sallittuja syöttejä. Luonnollisen syötin väriä tai hajua ei rajoiteta. Taikinamassan käyttö sekä liima-aineen tai taikinamassan lisääminen syöttien joukkoon on kielletty. Syöttien, ryynien tai taikinamassan tms. pudottaminen veteen ja kaikenlainen muu houkuttelu on kielletty kilpailun aikana sekä kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana. Syötin on oltava pilkin koukkuun pujotettuna. Syöttien niputtaminen koukun varteen tai pilkkiin kuminauhan tms. avulla on kielletty.

Syöttien, ryynien tai taikinamassan tms. pudottaminen veteen ja kaikenlainen muu houkuttelu on kielletty kilpailun aikana sekä kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana. Mikäli kilpailijalta kaatuu toukkapurkki tai matorasia tms. laiturille ja veteen kisan aikana, siirretään purkin kaataja lähimmälle vapaalle paikalle ja purkin kaatajan alkuperäinen paikka poistetaan kilpailusta kokonaan. Mikäli toukkapurkki tai matorasia tms. kaatuu ennen kisan alkua, siirretään sekä purkin kaataja että MOLEMMINPUOLEISET vierustoverit lähimmille vapaille paikoille ja nämä kolme paikkaa otetaan pois kilpailusta. Kilpailualueella harjoittelu on seitsemän (7) kilpailua edeltävän vuorokauden aikana kielletty.jylhän SoraMustalampi lohilammiko
Norppa-majatJoroisten Kalastus-alueHarjun portti
Harjun porttiJoroisten Kalastus-alue Norppa-majat