Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin pilkkimestaruuskilpailun
säännöt päivitetty 6.10. 2018

1 § Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailuun on osanotto-oikeus piirin jäsenseurojen jäsenillä . Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:
a) Henkilökohtaisista mestaruuksista
- miesten sarjassa, 20-59-vuotiaat miehet
- miesveteraanien sarjassa, 60-69-vuotiaat miehet
- miesveteraanien sarjassa, yli 70-vuotiaat miehet
- naisten sarjassa, 20-59 -vuotiaat naiset
- naisveteraanien sarjassa, 60-69 vuotiaat naiset
- naisveteraanien sarjassa, yli 70 vuotiaat naiset
- alle 19-vuotiaiden poikien sarjassa
- alle19-vuotiaiden tyttöjen sarjassa
- alle 15-vuotiaiden nuorten sarjassa
- alle 12-vuotiaiden sarjassa
Alle 19-vuotiaiden nuorten sarjoissa kilpailevat kilpailuvuonna 19, 18, 17 ja 16 vuotta täyttävät
Alle 14-vuotiaiden nuorten sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna kilpailuvuonna 15, 14 ja 13 vuotta täyttävät
Alle 12 vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta tai vähemmän täyttävät nuoret.Heillä voi olla avustaja.
Aikuisten sarjoissa kilpailuvuonna ikärajan saavuttavat kuuluvat vuoden alusta alkaen kyseiseen sarjaan.
b) Joukkuemestaruuksista Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiiriin kuuluvien seurojen kesken
2 § Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin joukkuemestaruuksista kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:
- miesten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue
-miesveteraanien joukkuekilpailu (3 kilpailijaa /joukkue. Voi koostua molempien veteraani sarjojen kilpailijoista.)
- naisten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue, joukkue voi koostua kaikkien naisten sarjojen osanottajista)
- nuorten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue) Joukkue voi koostua alle 19 ja alle 15 sarjoissa kilpailevista nuorista.
-Paras seura kiertopalkinto: lasketaan 3 miehen. 3 naisen ja 2 nuoren yhteistulos. Joukkueiden tulee koostua ko. henkilökohtaisten sarjojen kilpailijoista eli kaikkien joukkueen jäsenten täytyy osallistua myös henkilökohtaiseen kilpailuun. Joukkueiden osallistumismäärää ei rajoiteta. Kilpailuun nimetyn joukkueen tulee olla täysilukuinen. Kaikkien joukkueen jäsenten on henkilökohtaisesti palautettava kilpailun päätyttyä. kilpailukorttinsa punnitsijoille tai kilpailun järjestäjien määräämään paikkaan (ns. O-kortit), muuten joukkuetulosta ei hyväksytä.
3 § Kilpailujoukkueet ja pelkästään henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuvat on ilmoittautumisen yhteydessä nimettävä erikseen.
Mahdolliset muutokset ennakolta ilmoitettuihin joukkueisiin on tehtävä kirjallisesti kilpailukansliaan ennen kilpailun alkua järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä.
4 § Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastuksenhoitomaksua. Kilpailujen järjestäjällä on aina oltava kalavedenomistajan lupa. 5 § Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. Kilpailijat saavat siirtyä kilpailualueelle noin puoli tuntia ennen kilpailun alkua suoritetun selostus- ja avajaistilaisuuden jälkeen lähtöluvan saatuaan. Varsinaisen kilpailun alkamis- ja päättymishetki osoitetaan selvällä merkillä. Kilpailijoiden on lopetettava kalastaminen päättymismerkkiin, jonka jälkeen heillä on tunti aikaa siirtyä merkitylle maalialueelle. Myöhästyneiden kilpailijoiden saalista ei punnita. Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana merkityltä kilpailualueelta poistuminen on kielletty.
6 § Kilpailualue on selvästi merkittävä ja pilkkiminen tämän alueen ulkopuolella on kielletty.
Varusteiden vieminen kilpailualueelle ennen kilpailua ja varusteiden jättäminen kilpailualueelle kilpailun jälkeen on kielletty. Toisen kilpailijan avustaminen kilpailutilanteessa kilpailun aikana on kielletty. Avannon teko (ellei toisin määrätä) 50 metriä lähemmäksi aurattuja tai merkittyjä jääteitä sekä virallisesti merkittyjä pyydyksiä on kielletty. Kiellon rikkoja on velvollinen, kilpailusta pois sulkemisen lisäksi, vaadittaessa maksamaan uuden tien aukaisemisen. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi toisen avantoa edes luvalla on kiellettyä. Kilpailun aikana suojaamatonta jääkairaa ei saa jättää lumelle tai jäälle makaamaan, vaan se on kairattava pilkkimisen ajaksi pystyyn. Kilpailualueella pilkkiminen kilpailua edeltävästä maanantaista kilpailun alkamiseen saakka on kielletty. Järjestäjien toimesta kilpailualuetta on valvottava ja alueella olevat kalastuslain mukaisesti merkityt pyydykset on merkittävä. Lisäksi on suoritettava riittävä jäätiedustelu.
7 § Gps laitteen käyttö on sallittu . Myös akkukäyttöisen kairan käyttö on sallittu kaikissa veteraani sarjoissa. Akku ei saa olla kiinnitettynä koneessa lähtöalueella eikä siirtymäaikana.
8 § Kilpailussa on jokaisella kilpailijalla oltava mukanaan jäänaskalit. Jokaisella kilpailuun osallistuvalla on oltava henkilökohtainen jääkaira. Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana kairan terän on oltava suojattuna, lopetusmerkin jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava. Kairan saa kairata pystyyn ennen aloitusmerkkiä mutta ei jäästä läpi vaan niin että kaira pysyy pystyssä.
9 § Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) onkea kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi- tai useampihaarainen koukku, poisluettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun. Kaikki syötit ovat sallittuja, mutta syötin on oltava pilkin koukussa. Houkuttimien käyttö kuten ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty. Avantoja ei voi eikä saa varata jättämällä sen viereen kairoja tai muita varusteita. Kairaa ei tarvitse kuitenkaan kuljettaa koko aikaa mukana vaan sen voi jättää pystyyn kairattuna ns. neutraalille alueelle. Kilpailualueella on liikuttava jalan. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntarajoitteiselle poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen.
10 § Kilpailukalaksi hyväksytään vain ahven. Muut kalat on punnituspaikalla oltava erillään punnittavista kaloista. Mikäli muita kaloja tavataan, saalista ei punnita. Mitään kaloja ei saa jättää jäälle. Lain määräämät alamittaiset kalat tulee laittaa takaisin avantoon. Saaliiksi saadut muut kalat on tuotava erilliseen järjestäjän määräämään paikkaan tai laitettava takaisin avantoon. Järjestäjä ei ole velvollinen palauttamaan punnittuja kaloja
11 § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten tai joukkuesarjojen kohdalla sama, jaetaan mitalisija(t) ja jätetään seuraava(t) sija(t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.
12 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.
13 § Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.
14 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan sekä
kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto. Järjestäjä on velvollinen nimeämään tuomarineuvoston. Tuomarineuvostoon kuuluu järjestäjien nimeämät 3 henkilöä.
15 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.
16 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.
Kaikissa Piirinmestaruus lajeissa aikuisten henkilökohtainen osanottomaksu on 15 Euroa ja nuoret
5 Euroa. Alle 12v ei maksua. Joukkuemaksu 10 eroa/joukkue. Nuorten joukkueet ei maksua

Etelä-Savon pilkin ja onginnan piiricup kilpailut
Yleistä
Piiri on jaettu kahteen lohkoon: Etelä-Savo (E) ja Mikkeli (M)
Cup kilpailuissa noudatetaan Piirin PM sääntöjä soveltuvin osin. Pilkki Cup kilpailut voivat olla
ahven- tai kaiken kalan kilpailuja jolloin ahvenen kerroin on 3.
Piirin jäsenseurojen jäsenet saavat pisteitä kummankin lohkon cup kilpailuista ja osallistuvat
kumpaankin kokonais cup kilpailuun.
Sarjat
miehet 20-59 vuotta
miesveteraanit 60 vuotta ja vanhemmat
naiset 20-59 vuotta
naisveteraanit 60 vuotta ja vanhemmat
Nuoret alle 12 vuotta
Nuoret 13-15 vuotta
Nuoret 16-19 vuotta
Piiricup kilpailut ovat yleisiä kilpailuja mutta cup pisteitä saavat vain Piirin jäsenseurojen
jäsenet.
Cup yhteispisteisiin lasketaan kultakin kolme parasta pistemäärää. Pisteitä saavat 15 parasta
sarjastansa.
Henkilökohtainen
osanottomaksu 15€
nuoret 5€
alle 12 ei maksua
Pisteytys :
1. 20 pistettä
2. 18 pistettä
3. 16 pistettä
4. 14 pistettä
5. 12 pistettä
6. 10 pistettä
7. 9 pistettä
8. 8 pistettä

15. 1 pistettä

Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin mormuskointisäännöt 2019
1 § Kilpailun nimi on Mormuskoinnin Etelä-Savon Piirinmestaruus ja se on avoin kaikille kalastuksen
harrastajille. Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet
kilpailijat, mutta Piirinmestaruus voidaan myöntää vain Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin jäsenseuran jäsenelle.
a) Henkilökohtaisista mestaruuksista:
Kilpailussa kilpaillaan henkilökohtaisista mestaruuksista seuraavissa sarjoissa:
– miesten sarjassa (20-59vuotiaat miehet )
– miesveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
– naisten sarjassa (20-59vuotiaat naiset)
– naisveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
– alle 19-vuotiaiden sarjassa
– alle 15-vuotiaiden sarjassa
– alle 12 -vuotiaiden sarjassa
Nuorten alle 19-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna19, 18, 17,16 vuotta täyttävät.
Nuorten alle 15-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 15, 14, 13 vuotta täyttävät.
Nuorten alle 12-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat.
Jokaisella alle 12-vuotiaalla saa olla nimetty tukihenkilö. Tukihenkilö saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa koukusta, mutta ei muuten fyysisesti osallistua pilkkimiseen.
b) Joukkuemestaruuksista:
– miesten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
– miehet yli 60v joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
– naisten ja naiset yli 60v joukkuekilpailu (2 kilpailijaa/ joukkue, saa olla molemmista naisten sarjoista)
– nuorten joukkuekilpailu (2 kilpailijaa / joukkue) nuorten sarjoissa kilpailevista
2 § Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu vain etukäteen kisan järjestäjän ilmoittamaan osoitteeseen ja määräaikaan mennessä.
3 § Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua. Kilpailujen järjestäjällä on aina oltava kalavedenomistajan lupa.
4 § Yleiset säännökset
a) Kilpailu koostuu kahdesta 2,5 tunnin osakilpailusta. Ylitsepääsemättömien vaikeuksien vallitessa
kilpailu on laillinen kestettyään yli 1,5 h. Järjestäjä voi rajoittaa kilpailuaikaa mm. sääolojen vuoksi (ankara pakkanen). Rajoittamisesta on kuitenkin mainittava ennen erän alkamista. Kilpailun järjestäjä voi keskeyttää kilpailun nopeasti heikentyneen jäätilanteen vuoksi.
b) Kukin sarja kilpailee omassa kilpailuruudussaan. Mikäli nuorten sarjojen kilpailijoita on vähän, voidaan kaikki kilpailijat sijoittaa samaan ruutuun. Naisten ja naisveteraanien tulee kilpailla samassa ruudussa, johtuen yhteisestä joukkuekisasta. Kilpailuruudut ovat suorakaiteen muotoisia ja niiden vähimmäiskoko riippuu kunkin sarjan kilpailijoiden määrästä. Vähimmäispinta- ala kilpailijaa kohden ruudussa on 400 m2. Kilpailuruudun lyhyemmän sivun pituus tulee olla vähintään 1/3 pitemmän sivun pituudesta. Kussakin ruudussa voidaan järjestää vain yksi osakilpailu.
c) Järjestäjän määrittämän laajemman suoja-alueen (jonka sisälle ruudut tulevat) sisäpuolella harjoittelu (reikien kairaaminen, pilkkiminen) on kielletty seitsemän (7) kilpailua edeltävän vuorokauden (alkaen 00:00) aikana. Myös houkuttimien ja hajusteiden kuten mäskin, ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen veteen on suoja-alueella kielletty kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana. Järjestäjän tulee julkaista kisa-alueen kartta hyvissä ajoin, esimerkiksi jo kilpailukutsun yhteydessä. Kartasta tulisi olla nähtävissä laajempi suoja-alue ja ruutujen mahdollinen sijainti. Ruudut tulee merkitä jäälle vähintään 24h ennen kilpailua.
d) Kilpailujärjestäjä antaa jokaiselle kilpailijalle kaksi kilpailijan tunnusnumerolla varustettua merkkiä avantojen merkitsemiseksi. Merkkien on kooltaan oltava kilpailijoiden ja ruututuomareiden helposti havaittavissa.
e) Kilpailija voi samanaikaisesti kalastaa vain yhdellä vavalla ja yhdellä siimalla, johon kiinnitetty yksi yksihaaraisella koukulla varustettu mormuska. Mormuskan rungon ja koukun tulee olla kiinteästi kiinni toisissaan. Mormuskan rungon pituus ei saa olla yli 15 mm. Lisäpainojen käyttö siimassa mormuskan ylä- tai alapuolella on kielletty. Kumisyötin ja muiden vastaavien synteettisten mato- ja toukkajäljitelmien käyttö on kielletty.
f ) Pohjasyötössä paikallaan pysyvän syöttäjän käyttö on kielletty, mutta erillisen syöttösuppilon käyttö on sallittu. Mikäli syöttimäärää rajoitetaan, tulee tuomarin/valvojan ne tarkistaa. Harjoittelun ja kilpailun jälkeen jäljelle jääneitä syöttejä ei saa heittää avantoon.
g) Ruudun sisäpuolelle saavat mennä ainoastaan kilpailijat ja ruututuomarit. Kilpailijat eivät saa avustaa millään tapaa toisiaan, lukuun ottamatta ensiapua. Tuomarin luvalla on mahdollista vaihtaa rikkoutunut jääkaira. Aloitusmerkin jälkeen kilpailijat eivät saa poistua ruudun ulkopuolelle.
5 § Kilpailu
a) Ennen ensimmäistä signaalia kilpailijat voivat vapaasti siirtyä ruudun ympärille. Ensimmäinen signaali annetaan viisi minuuttia ennen kilpailun alkamista, jolloin kilpailijat saavat siirtyä ruutuun ja varata ensimmäisen paikan merkillä. Paikan varausta tehdessä (merkin asettaminen jäälle) kilpailijalla tulee olla molemmat jalat ruudun sisällä. Merkin heittäminen paikan valtaamiseksi on kielletty. Kilpailijoilla tulee olla 5 metrin välimatka toisiinsa. Ensiksi paikan varanneella kilpailijalla on etulyöntiasema. Kiistanalaisen tapauksen ratkaisee ruututuomari. Jos ruututuomari ei pysty ratkaisemaan tilannetta, heitetään kolikkoa tai vedetään pitkää tikkua. Paikan varaamisen jälkeen kilpailija saa poistaa teräsuojuksen ja kairata kairan pystyyn jäähän.
b) Toinen signaali merkitsee kilpailun alkamista Kilpailijat voivat vapaasti liikkua kilpailu-alueella ja kairata haluamansa määrän reikiä. Kilpailijat voivat kuitenkin kairata ja kalastaa vain merkeillä varaamilla paikoillaan, eivätkä he voi tehdä reikää tai kalastaa 5 metriä lähempänä toisen kilpailijan varaamaa paikkaa tai reikää. Paikka katsotaan varatuksi, kun merkki on jäällä ja kairaaminen on aloitettu (terä koskettaa jäätä). Merkin tulee sijaita 30 cm päässä varatusta reiästä ja sen tulee selkeästi oltava näkyvissä muille kilpailijoille ja tuomareille. Kilpailija voi pyytää ruututuomaria mittaamaan etäisyyden kilpailijoiden välillä epäselvissä tilanteissa. Mittaus suoritetaan reiän keskeltä reiän keskelle.
Kilpailijat saavat jättää pilkkitarvikkeensa vain omalle merkitylle reiälle, lukuun ottamatta pilkkikairaa,joka saa sijaita vapaasti ruudun alueella. Turvallisuussyystä kairat tulee olla kairattuna pystyyn tai suojattuna teräsuojuksella (tylsyneen terän tapauksessa). Vapaita reikiä ei saa peittää kairalla. On kiellettyä kalastaa toisen merkitsemän reiän alueella. Kalastamisella tarkoitetaan myös kairaamista ja pohjasyöttöä.
c) Kolmas signaali annetaan viisi minuuttia ennen kilpailun päättymistä.
d) Neljäs signaali merkitsee kilpailun päättymistä. Tämän signaalin jälkeen kaloja, jotka eivät ole täysin veden yläpuolella, ei hyväksytä kilpailukaloiksi.
6 § Kilpailijaa koskevat muut määräykset
– Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.
– Kilpailija ei saa käyttää kulkuvälinettä kilpailuruudussa. Liikuntarajoitteiset voivat anoa erivapautta kilpailun tuomarineuvostolta.
– Jäänaskalien käyttöä suositellaan.
– Radiopuhelimen, kaikuluotaimen ja muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty.
– Akkukäyttöinen kaira on sallittu kaikissa veteraanisarjoissa sekä tuomarineuvoston luvalla
vamman tai sairauden vuoksi muissa sarjoissa. Akkukairassa ei saa turvallisuussyistä olla akku kiinnitettynä ennen tai jälkeen kisan, eikä myöskään siirtymisvaiheessa; akun saa kytkeä kairaan vasta ruudussa.
7 § Sijoituspisteiden laskeminen
Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat. Saaliiksi saadut kalat suositellaan tapettavaksi heti. Sijoituksen osakilpailussa ratkaisee kalojen paino. Kussakin sarjassa suurimman saaliin saanut saa yhden pisteen, toiseksi tullut kaksi pistettä jne. Saalispainojen mennessä tasan tai kilpailijoiden jäädessä kaloitta, kilpailijat saavat jakamiensa sijojen edellyttämän pistemäärän keskiarvon.
Esim. 1: kaksi kilpailijaa jakaa 5. sijan saavat (5+6):2 = 5,5 pistettä kumpikin.
Esim. 2: 30 kilpailijasta 4 jää kaloitta. Kilpailijat jakavat sijat 27-30. Saaden kukin (27+30):2=28,5 pistettä.
Molemmissa osakilpailuissa saadut pisteet lasketaan yhteen: vähiten pisteitä saanut kilpailija on voittaja. Jos kahden tai useamman kilpailijan pistemäärä on sama, molempien osakilpailujen yhteenlaskettu kokonaissaalismäärä ratkaisee sijoituksen. Jos saman pistemäärän saaneiden kilpailijoiden molempien osakilpailuiden yhteenlaskettu saalis on yhtä suuri, voittaa toisessa osakilpailussa enemmän saalista saanut kilpailija. Jos saalismäärät mitalisijoilla ovat samat, jaetaan sijoitukset ja jätetään seuraava mitali jakamatta. Muilla sijoilla ratkaisee arpa.
Vain yhteen osakilpailuun osallistuva kilpailija sijoittuu tulostaulukon loppuun.
Joukkuetulosten laskennassa joukkueen jäsenten sijoituspisteet lasketaan yhteen ja sijoituksen ratkaisee pienin pistemäärä.
Naisten joukkuekisassa joukkueet voivat muodostua sekä naisista sekä naisveteraaneista.
Joukkuekisan tulosta varten naiset ja naisveteraanit tulee pisteyttää myös siten, että laskennassa huomioidaan kaikki samassa ruudussa kilpailleet ja tämän perusteella määritetyistä sijoituspisteistä lasketaan joukkuetulos.
8 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.
9 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan sekä kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen.
Kilpailun järjestäjä nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailujaosto voi asettaa lisäseuraamuksia,joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n työntekijälle.
10 § Henkilökohtainen osanottomaksu 15€ ja nuoret 5€ joukkuemaksu 10€, nuorilta ei joukkuemaksua.
Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin pm-onkisäännöt
1 § Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin onkimestaruus kilpailuun on osanotto-oikeus piirin jäsenseurojen jäsenillä . Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:
a) Henkilökohtaisista mestaruuksista
- miesten sarjassa, 20 -59-vuotiaat miehet
- miesveteraanien sarjassa, 60-69-vuotiaat miehet
- miesveteraanien sarjassa, yli 70-vuotiaat miehet
- naisten sarjassa, 20-59 -vuotiaat naiset
- naisveteraanien sarjassa, 60-69 vuotiaat naiset
- naisveteraanien sarjassa, yli 70vuotiaat naiset
- alle 19-vuotiaiden poikien sarjassa
- alle19-vuotiaiden tyttöjen sarjassa
- alle 15-vuotiaiden nuorten sarjassa
- alle 12-vuotiaiden sarjassa
Alle 19-vuotiaiden nuorten sarjoissa kilpailevat kilpailuvuonna 19, 18, 17 ja 16 vuotta täyttävät
Alle 15-vuotiaiden nuorten sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna kilpailuvuonna 15, 14 ja 13 vuotta täyttävät
-Alle 12 vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta tai vähemmän täyttävät nuoret. Heillä voi olla avustaja.
Aikuisten sarjoissa kilpailuvuonna ikärajan saavuttavat kuuluvat vuoden alusta alkaen kyseiseen sarjaan.
2 § Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin joukkuemestaruuksista kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:
- miesten joukkuekilpailu 3 kilpailijaa/ joukkue
-miesveteraanien joukkuekilpailu (3 kilpailijaa /joukkue. Voi koostua molempien veteraani sarjojen kilpailijoista.)
- naisten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue, joukkue voi koostua kaikkien naisten sarjojen osanottajista)
- nuorten joukkuekilpailu (2 kilpailijaa/ joukkue) Joukkue voi koostua alle 19 ja alle 15 sarjoissa kilpailevista nuorista.
Joukkueiden tulee koostua ko. henkilökohtaisten sarjojen kilpailijoista eli kaikkien joukkueen
jäsenten täytyy osallistua myös henkilökohtaiseen kilpailuun.
Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntarajoitteiselle poikkeusluvan käyttää avustajaa liikkumiseen.
Asiaan liittyvät lääkärintodistukset tulee toimittaa kilpailujärjestäjälle hyvissä ajoin ennen
kisaa, kuitenkin viimeistään ilmoittautumisen yhteydessä.
Kilpailuun nimettävän joukkueen tulee olla täysilukuinen. Kaikkien joukkueen jäsenten on palautettava henkilökohtaisesti kilpailukorttinsa toimitsijoille kilpailun päätyttyä, muuten joukkuetulosta ei hyväksytä.
3 § Samasta joukkuemestaruudesta kilpailevat sarjat arvotaan samalle kilpailualueelle. Kilpailupaikan leveyden tulee olla vähintään viisi (5) metriä. Numeroidut kilpailupaikat arvotaan ennen kilpailun alkua. Jokainen kilpailija nostaa itse henkilökohtaisesti omaa kilpailupaikkaansa osoittavan numeron. Kilpailija voi tarvittaessa pyytää tuomarineuvostolta kirjallisen luvan antaa toisen nimetyn henkilön nostaa paikkanumero puolestaan. Arvotulla kilpailupaikalla saa onkia vain yksi (1) henkilö. Onginnan on tapahduttava vain omalta rajatulta alueelta. Tartutettu kala saa kuitenkin käydä viereisen kilpailijan alueella mutta kalan tarttuessa viereisen onkijan siimaan kala hylätään ja tulee vapauttaa. Kunkin sarjan kilpailualueelle on osanottajien käyttöön varattava vaihtopaikkoja, joita tulee olla vähintään 10 % sarjan osanottajien määrästä jaettuna tasaisesti koko kilpailualueelle. Kalastaminen kilpailualueella on kielletty 24 tunnin aikana ennen kilpailua.
4 § Kilpailuaika on neljä (4) tuntia kaikissa sarjoissa. Kilpailijat saavat siirtyä arvotuille kilpailupaikoilleen lähtöluvan saatuaan ja laittaa välineensä kuntoon. Kilpailija voi luodata kilpailupaikkansa 10 minuuttia ennen kilpailun alkua annettavan merkin jälkeen. Kilpailijan on aloitettava kilpailu omalla paikallaan. Viidentoista (15) minuutin kuluttua kilpailun alkamisesta annettavan merkin jälkeen kilpailijalla on oikeus siirtyä vaihtopaikalle tai toisen kilpailijan hylkäämälle paikalle. Kilpailun järjestäjä voi antaa luvan kahlaamiseen polvisyvyyteen saakka.
5 § Kilpailija ei saa käyttää muuta pyyntivälinettä kuin yhdellä (1) yksihaaraisella koukulla, painolla ja koholla varustettua enintään 10 metrin pituista vapaonkea. Pilkin käyttö painona ja sivutapsin käyttö on kielletty. Siiman tulee olla kiinnitettynä vavan kärkiosaan. Siimassa olevien painojen määrä ei saa ylittää kohon kantavuutta. Ongittaessa on kohon oltava vedessä. Varavälineitä saa olla mukana. Haavin käyttö ongessa kiinni olevan kalan ylösotossa on sallittu.
6 § Syötteinä voi käyttää toukkia, matoja, hyönteisiä ja muita eläinkuntaan kuuluvia syöttejä, poisluettuna kalat ja kalan palat. Luonnollisen syötin väriä tai hajua ei rajoiteta. Taikinamassan ja keinotekoisten syöttien käyttö ja liima-aineen lisääminen syöttien joukkoon on kielletty. Koukun päällystäminen loistemaalilla on kielletty.
Syöttien heittäminen veteen ja kaikenlainen muu houkuttelu on kielletty.
7 § Kalastus aloitetaan ja lopetetaan ääni- tai valomerkillä. Kilpailu voidaan keskeyttää luonnonolosuhteiden niin vaatiessa (ukkonen, myrsky) kilpailun tuomarineuvoston toimesta. Keskeytysmerkkinä on tällöin sama merkki kuin kilpailun aloituksessa. Kilpailun ollessa keskeytyksissä, on onkiminen kielletty. Viisi (5) minuuttia ennen kilpailun jatkamista annetaan toinen merkki. Kolmas merkki ilmoittaa kilpailun jatkumisesta. Kilpailu jatkuu, kunnes alkuperäinen kilpailun kestoaika on saavutettu, tai kilpailun alusta on kulunut neljä (4) tuntia. Loppumerkin tullessa täytyy kilpailuun hyväksyttävän kalan olla kokonaisuudessaan vedenpinnan yläpuolella. Kilpailijan tulee saapua punnitukseen järjestäjän määräämässä ajassa.
8 § Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat. Saaliiksi saatu kala tulee säilyttää puhtaassa kuivassa astiassa tai pussissa, eikä mukaan saa lisätä hiekkaa, vettä tai muuta ainetta kilpailusta poissulkemisen uhalla.
9 § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten, tai joukkuesarjojen kohdalla sama jaetaan mitalisija(t) ja jätetään seuraava(t) sija(t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.
10 § Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.
11 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Kilpailun järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kilpailu järjestetään riittävän turvallisella alueella. Erityisesti tulee ottaa huomioon lähistöllä olevat sähkölinjat.
12 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan sekä kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto.
13 § Kilpailun tuomarineuvostoon kuuluu järjestäjien nimeämät 3 henkilöä
Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja nämä johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle konsulentille.
14 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.
15 § Kaikissa Piirinmestaruus lajeissa aikuisten henkilökohtainen osanottomaksu on 15 Euroa
ja nuoret 5 Euroa. Alle 12v ei maksua. Joukkuemaksu 10 eroa/joukkue. Nuoret ei maksua.

Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin laituripilkkisäännöt 2019
1 § Kilpailun nimi on Etelä-Savon Piirinmestaruus Laituripilkki
Laituripilkin Etelä-Savon piirinmestaruus pilkkiin on osallistumisoikeus Etelä-Savon Vapaaajanpiirin jäsenseurojen jäsenillä.
Kilpailuun on ilmoittauduttava ennakkoon järjestäjien antamaan määräaikaan mennessä.
a) Henkilökohtaiset mestaruudet
– miesten sarjassa (20-59vuotiaat miehet)
– miesveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
– naisten sarjassa (20-59vuotiaat naiset)
– naisveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 60 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
– alle 19-vuotiaiden sarjassa
– alle 15-vuotiaiden sarjassa
– alle 12 -vuotiaiden sarjassa
b) joukkuekilpailu kolme(3) henkisin joukkuein eli kolme parasta tulosta seurasta sarjasta
riippumatta
Jokaisella alle 12-vuotiaalla saa olla nimetty tukihenkilö, joka voi avustaa välinerikoissa. mutta ei saa muuten osallistua fyysisesti pilkkimiseen, syötittämiseen, kalan irrotukseen tai kalan ylösottoon.
2 § Kilpailu koostuu kolmesta (3) 1 tunnin pituisesta erästä. Paikat arvotaan etukäteen ja kokonaissaalis punnitaan kilpailun loputtua. Erien välillä on 20 min. tauko. Kilpailija saa siirtyä arvotulle paikalleen aikaisintaan 10 min. ennen erän alkua.
3 § Vaihtopaikkoja ei ole.
4 § Pilkkivavan pituus saa olla enintään 100 cm. Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) pilkkiä kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat vieheet, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi- tai useampihaarainen koukku, poisluettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan. Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijata koukun yläpuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun. Syötteinä voi käyttää toukkia, matoja, hyönteisiä ja muita eläinkuntaan kuuluvia syöttejä, poisluettuna kalat ja kalanpalat. Kalan silmä on sallittu syötti. Luonnollisen syötin väriä tai hajua ei rajoiteta. Taikinamassan, keinotekoisten syöttien käyttö sekä liima-aineen tai taikinamassan lisääminen syöttien joukkoon on kielletty. Syöttien, ryynien tai taikinamassan tms. pudottaminen veteen ja kaikenlainen muu houkuttelu on kielletty kilpailun aikana sekä kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana. Mikäli kilpailijalta kaatuu toukkapurkki tai matorasia tms. laiturille ja veteen kisan aikana, siirretään purkin kaataja lähimmälle vapaalle paikalle ja purkin kaatajan alkuperäinen paikka poistetaan kilpailusta kokonaan. Mikäli toukkapurkki tai matorasia tms. kaatuu ennen kisan alkua, siirretään sekä purkin kaataja että MOLEMMINPUOLEISET vierustoverit lähimmille vapaille paikoille ja nämä kolme paikkaa otetaan pois kilpailusta. Kilpailualueella harjoittelu on seitsemän (7) kilpailua edeltävän vuorokauden aikana kielletty.
5 § Kilpailijan tulee asettua paikalleen siten että myös jalat ovat laiturin reunan sisäpuolella. Viehettä ei saa heittää, vaan se on pudotettava kohtisuoraan alaspäin. Kohon käyttö siimassa on kielletty. Laituriin tai köysiin kiinnijääneet välineet on poistettava välittömästi. Kilpailijoille suositellaan kelluntavälineiden käyttöä.
6 § Toisen kilpailijan avustaminen kilpailutilanteessa kilpailun aikana on kielletty, paitsi hätätilanteissa (esim. koukun tarttuminen ihoon, tai äkillisissä sairaustapauksissa).
7 § Kalastus lopetetaan loppumerkkiin ja kilpailijoiden on oltava punnituspaikalla järjestäjän määräämän ajan kuluessa.
8 § Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat. Saaliiksi saatu kala tulee säilyttää puhtaassa kuivassa astiassa tai pussissa, eikä mukaan saa lisätä hiekkaa, vettä tai muuta ainetta kilpailussa poissulkemisen uhalla.
9 § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on sama, jaetaan mitalisija(t) ja jätetään seuraava(t) sija(t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.
10 § Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.
11 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa kilpailijan suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailujaosto voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle. 12 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.
13 § Kilpailun järjestäjä nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.
14 § Henkilökohtainen osanottomaksu 15€ ja nuoret 5€, joukkuemaksu 10€. Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

 

Anttolan Vapaa-ajan Kalastajat FC-Raiska Heinäveden Urheilukalastajat Help-Kerho Hirvensalmen Kalamiehet Joroisten Metsästys- ja Kalastusyhdistys Juvan Urheilukalastajat Kaivoksen Kalamiehet Kaipialan Metsästys- ja kalastus seura Kangasniemen Kala-Kaverit Mäntyharjun Kalamiehet Mikkelin Kalamiehet Mikkelin Vavika Moision Kalamiehet Otavan Kalamiehet Pieksämäen urheilukalastajat Punkaharjun Kalaveikot Puruveden KalaHarrit Puumalan Kalamiehet Rantakylän Kalakaveri Rantasalmen Kalaveikot Ristiinan Kalakerho Savonrannan Urheilukalastajat Savonlinnan seudun Perhokalastajat Savonlinnan Urheilukalastajat Sulkavan Vapa-Veikot VaPa Varkaus Varkauden Talvionkijat